Избор на домейни
Във връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг (ОУ), като считано от 25 март 2020 г., по време на извънредното положение сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават с 20 дни.
За притежателите на сертификати за електронен подпис, издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) от всички държави на Европейския Съюз, "ИМЕНА.БГ" ООД стартира приемането на документи, подписани със сертификати за електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014г.

Към настоящия момент, освен със сертификатите, издадени от ДУУ в Р. България, в регистрационната система на "ИМЕНА.БГ" ООД експериментално, on-line се приемат документи, подписани и със сертификатите на следните ДУУ:
Притежателите на сертификати, издадени от други ДУУ, могат да изпращат своите подписани заявки (за регистрация и/или промяна) по e-mail на адрес: hostmaster@imena.bg.

Заявяването и поддръжката на домейн с име на латиница, като в името може да се включват цифри и знака "-", се осъществява в "Регистър.БГ" ООД на адрес: www.register.bg.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "а-я", "0-9" и "-"