Плащане Карта на меню Плащане

Начини за плащане

Вход със сертификат
Изисквания към сертификата и настройки
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.
 
Входът със сертификат за електронен подпис позволява работата с всички домейни, за които ТИТУЛЯРЪТ или АВТОРЪТ от сертификата е регистрант, лице за административни контакти или лице за финансови контакти.
Вход без сертификат
Създаване и плащане на проформа-фактура
Въведете кода от
изображението:*
  - Позволява се плащане на услуги за домейни, обслужвани от ИМЕНА.БГ АД;
- За регистрирани домейни, които не се обслужват от ИМЕНА.БГ АД, се позволява смяна на обслужващия регистратор, ако датата на валидност на домейна не е изтекла. Плащането за домейна се извършва по новосъздадената заявка за регистрация;
- Плащането се осъществява по проформа-фактура;
- Проформа-фактурата се създава от настоящото меню по номера и датата на заявката за регистрация, посочени в уведомителното писмо.
Показване/плащане на проформа-фактура
Въведете кода от
изображението:*
Показване на фактура или кредитно известие
Въведете кода от
изображението:*