Плащане

Начини за плащане

Вход със сертификат
Изисквания към сертификата и настройки
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.
 
Входът със сертификат за електронен подпис позволява работата с всички домейни, за които ТИТУЛЯРЪТ или АВТОРЪТ от сертификата е регистрант, лице за административни контакти или лице за финансови контакти.
Вход без сертификат
Създаване и плащане на проформа-фактура
Въведете кода от
изображението:*
  Плащането се осъществява по проформа-фактура.
Проформа-фактурата се създава от настоящото меню по номера и датата на заявката за регистрация, посочени в уведомителното писмо.
Показване/плащане на проформа-фактура
Въведете кода от
изображението:*
Показване на фактура или кредитно известие
Въведете кода от
изображението:*