Плащане
Плащане по заявка за регистрация на домейни
При подновяване на регистрацията и поддръжката на домейни, номерът на заявката за регистрация е посочен в уведомителното писмо.