Плащане
Плащане по заявка за регистрация на домейни
  Заплащането на услуги може да се извърши по някой от следните начини: Плащането се осъществява от настоящото меню, след създаване на проформа-фактура.
Номерът и датата на заявката за регистрация са посочени в уведомителното писмо.
Показване и плащане на проформа-фактура
Показване и плащане на фактурa