Плащане
Плащане по заявка за регистрация на домейни
  Заплащането на услуги може да се извърши по някой от следните начини:
  • Online по Интернет с кредитна/дебитна карта чрез ePay Свят (не се изисква регистрация);
  • Чрез системата на ePay:
    • Online чрез ePay като регистриран потребител;
    • В брой на каса EasyPay;
    • Чрез банкомат (B-Pay).
  • Чрез банков превод;
  • В брой в някой от офисите.
Плащането се осъществява от настоящото меню, след създаване на проформа-фактура.
Номерът и датата на заявката за регистрация са посочени в уведомителното писмо.
Показване и плащане на проформа-фактура
Показване и плащане на фактурa