Арбитриране на регистрацията на домейн
Основни изисквания:
  1. Арбитрират се регистрирани домейни в областта .бг.
  2. Ако името на домейна не участва в двойка домейни, то се арбитрира регистрацията на домейна, съгласно Общите условия на "ИМЕНА.БГ" АД.
  3. Ако името на домейна участва в двойка домейни и е заявено преди началния (sunrise) период (08.02.2017 г.), то се арбитрира регистрацията на двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "Регистър.БГ" ООД, публикувани на https://www.register.bg, като поне единият домейн от двойката трябва да е регистриран.
  4. Ако името на домейна участва в двойка домейни и е заявено след 08.02.2017 г., то оспорването на регистрацията се извършва за двойката домейни (в областта .bg и областта .бг), съгласно Общите условия на "ИМЕНА.БГ" АД.
  5. Не се арбитрират служебни и резервирани имена в областта .бг.
  6. Преди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация за този домейн с предоставяне на основание за ползване на името (от меню Заявяване) и заявителят за арбитрирането да се идентифицира.
  7. Ако заявеният за арбитриране домейн участва в двойка домейни, то за да се стартира процедурата по арбитриране, заявителят за арбитриране трябва да се идентифицира за всеки домейн от двойката и домейните от двойката да не са блокирани.
  8. Когато се арбитрира домейн съгласно Общите условия на "ИМЕНА.БГ" АД, е необходимо заявителят за арбитриране да се обърне към компетентен съд, тъй като към момента няма одобрен Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД).
Арбитриране без сертификат
.бг
Въведете кода от
изображението:*
  След създаване на заявка за регистрация на домейна, който желаете да арбитрирате, въведете името на домейна, номера и датата на заявката за регистрация.