Арбитриране
Преди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация на този домейн.
Арбитриране със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация
Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
Арбитриране без сертификат
.бг