Арбитриране
Преди да се създаде заявка за арбитриране на регистрацията на домейн, е необходимо да се създаде заявка за регистрация на този домейн.
Арбитриране със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация
Ако разполагате със сертификат за електронен подпис, моля поставете носителя на сертификата в компютъра си и натиснете бутона "Вход"!
 
Арбитриране без сертификат
.бг