Конфигуриране на DNSSEC
Вход със сертификат
Вход със сертификат на:Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация
Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
  Администрирането и работата с DNSSEC се осъществява само чрез използване на валиден сертификат за електронен подпис.
Администрирането и работата (активиране/деактивиране на DNSSEC и промяна на DNSSEC конфигурацията) с DNSSEC се осъществява от регистранта на домейна.
Работата с DNSSEC може да се осъществява и от администратор(и) на DNSSEC, упълномощени от регистранта.