Профилактики
21.06.2021г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 29.06.2021 г. (вторник).
28.11.2020г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 03.12.2020 г. (сутринта).
24.06.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 26.06.2020 г. (петък).
25.05.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 28.05.2020 г. (следобeд).
20.03.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни за 23.03.2020 г. (следобяд).
02.02.2020г.
Планирана е кратка профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни и ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) в интервала от 13 ч. до 15 ч.