Протокол REGRR
Протоколът „Регистър-Регистратор/Регистрант“ е разработен от Регистър.БГ с цел осигуряване на достъп до системата за регистрация на домейни в областта .bg на Регистър.БГ от РЕГИСТРАТОРИТЕ или директно от РЕГИСТРАНТИТЕ. За краткост в настоящия документ протоколът за комуникация „Регистър-Регистратор/Регистрант“ ще се нарича REGRR протокол.

По подобие на протокола EPP [RFC5730], REGRR протоколът се базира на обмен на съобщения, представени в XML формат, през Интернет среда и дава възможност за осъществяването на диалог „машина-машина“ на принципа „клиент-сървър“. Сървърът се намира от страната на РЕГИСТЪРА, а клиентът - от страната на РЕГИСTРАТОРА или РЕГИСТРАНТА.

REGRR протоколът е създаден да осигурява висока надеждност и сигурност на комуникацията между сървърите на РЕГИСТЪРА и сървърите на РЕГИСТРАТОРИТЕ или РЕГИСТРАНТИТЕ. Високите надеждност и сигурност са постигнати чрез използването на сертификати за електронен подпис за криптиране на връзката и подписване на съобщенията.

Спецификация на протокола REGRR
Версия Дата на влизане в сила Дата на отмяна Действащи Изтегляне
2.0, редакция 4 12.11.2019г. Да
2.0, редакция 3 03.10.2019г. 12.11.2019г. Не
2.0, редакция 2 29.08.2019г. 03.10.2019г. Не
2.0, редакция 1 10.04.2019г. 29.08.2019г. Не
2.0 25.11.2018г. 10.04.2019г. Не
2.0, предварителна 30.04.2017г. 25.11.2018г. Не