Избор на домейни
От 03.07.2020 г. браузърно-независимото online подписване се осъществява чрез програмата B-Trust BISS, версия 2.22, която може да бъде изтеглена както следва: [MS Windows] [Mac OS X] [Linux Ubuntu 18.04]
Във връзка с продължаване срока на влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг (ОУ), като сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават съответно с 20 дни (по т. 9.3.1.) и с 30 дни (по т.9.3.3.), считано от датата на отмяна на извънредното положение.
Заявяването и поддръжката на домейн с име на латиница, като в името може да се включват цифри и знака "-", се осъществява в "Регистър.БГ" ООД на адрес: www.register.bg.
Позволени символи: за .бг: "а-я", "0-9" и "-"
за .bg: "а-я", "0-9" и "-"