Избор на домейни
На 08.02.2017г. стартира началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областта .бг. Периодът е с продължителност до 31.05.2017г. включително. Целта е да се осигури "спокоен" период за заявяване на имена на кирилица в областта .бг. През този период в регистрите на областите .bg и .бг, при заявяване домейните с имена, които не попадат в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.
Позволени символи:  за .бг: "а-я", "0-9" и "-"   !
за .bg: "а-я", "0-9" и "-"