Управление
Управлението позволява извършването на следните действия:
 • Създаване на заявка за промяна на данните на регистранта:
  • Промяна на името на регистранта (корекция в името);
  • Промяна на адресите на регистранта.
 • Създаване на заявка за промяна на основанието за ползване на името на домейн;
 • Създаване на заявка за промяна в регистрацията на домейн:
  • Промяна на списъка с e-mail адреси за електронна актуализация;
  • Промяна на адреса за кореспонденция на регистранта;
  • Промяна на упълномощените от регистранта лица да го представляват пред Регистъра;
  • Промяна на лицето за административни контакти.
 • Създаване на заявка за отказ от регистрацията на домейн;
 • Разглеждане на подробна информация за домейн (само със сертификат за електронен подпис).
Управление със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация
Забележка: За работа със сертификат за електронен подпис е необходимо първо да поставите носителя на сертификата в компютъра си и след това да стартирате уеб браузъра.
Управление без сертификат
Актуализиране на данните на създадените автоматично заявки за регистрация на IDN имената, заявени и регистрирани в областта .bg преди началния (sunrise) период
.бг