Управление
Използва се за домейни, които се обслужват от ИМЕНА.БГ АД.
Избор на действие

          
          
          


          
          
          

Забележка: За прехвърляне на регистрацията на домейн от един регистрант на друг, е необходимо първо да се създаде нова заявка за регистрация с основание за ползване на името "Прехвърляне на регистрацията на домейна" от меню "Заявяване".

Вход в управление
Актуализиране на данните на създадените автоматично заявки за регистрация на IDN имената, заявени и регистрирани в областта .bg преди началния (sunrise) период
.бг
Въведете кода от
изображението:*