Управление
Управлението позволява извършването на следните действия:
 • Създаване на заявка за промяна на данните по регистрация на регистранта:
  • Промяна на името на регистранта (корекция в името).
 • Създаване на заявка за промяна на основанието за ползване на името на домейн;
 • Създаване на заявка за промяна в регистрацията на домейн:
  • Промяна на списъка с e-mail адреси за електронна актуализация;
  • Промяна на адреса за кореспонденция на регистранта;
  • Промяна на упълномощените от регистранта лица да го представляват пред Регистър.БГ;
  • Промяна на лицето за административни контакти.
 • Създаване на заявка за отказ от регистрацията на домейн;
 • Разглеждане на подробна информация за домейн (само със сертификат за електронен подпис).
Управление със сертификат
Използва се, когато разполагате със сертификат за електронен подпис.

Сертификатът за електронен подпис трябва да съдържа задължително следните атрибути:
 • За Търговци и Организации:
  • Пълно име на органзацията
  • ЕИК
  • Адрес по регистрация
  • Име на представляващото лице
 • За Физически лица:
  • Пълно име на лицето
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Адрес по регистрация
Ако разполагате със сертификат за електронен подпис, моля поставете носителя на сертификата в компютъра си и натиснете бутона "Вход"!
Управление без сертификат