Новини
19.11.2018г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни, намираща се на адрес https://www.imena.bg, от 23.11.2018 г. (следобед) до 26.11.2018 г. включително.
04.10.2018г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни, намираща се на адрес https://www.imena.bg, от 05.10.2018 г. (следобед) до 06.10.2018 г. включително.
28.09.2017г.
Започна нормалната работа на регистрите. Наред с обработката на домейните, заявени в началния (sunrise) период, може свободно да се извършва заявяване и регистрирация на незаети имена.
03.06.2017г.
Завърши въвеждането на резервираните-защитени за държавата имена. В областта .бг са създадени заявки за регистрация на домейните на кирилица (IDN) от областта .bg, заявени и регистрирани преди началния (sunrise) период.
В момента се извършва сортиране и арбитриране на дублираните домейни.
Системите за регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg ще работят само с еднократно-заявени домейни до приключване на процеса по сортиране и арбитриране.
01.06.2017г.
Завърши началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg.
04.05.2017г.
Поради голямата активност на държавни, общински, неправителствени и корпоративни организации в процеса на заявяване на домейни на кирилица в областите .бг и .bg, началният (sunrise) период за запазване на интернет имена се удължава до края на месец май. През този период Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в диалог с държавните институции, подготвя списъка със "защитени" имена за нуждите на държавата.
04.04.2017г.
05.02.2017г.
На 08.02.2017г. стартира началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областта .бг. Периодът е с продължителност три месеца. Целта е да се осигури "спокоен" период за заявяване на имена на кирилица в областта .бг. През този период в регистрите на областите .bg и .бг, при заявяване домейните с имена, които не попадат в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.
08.07.2016г.
На 03.07.2016г. завърши процесът по делегиране на регистъра на новата интернет област на кирилица .бг. "ИМЕНА.БГ" АД ще започне да регистрира имена в областта .бг след приключване на първоначалния период, свързан с подготовката и заявяването на резервираните имена.
25.05.2016г.
23.05.2016г.
20.02.2016г.
11.02.2016г.
"ИМЕНА.БГ" АД ще регистрира домейните на кирилица в интернет областта .бг https://www.mtitc.government.bg