Новини
03.07.2020г.
От 03.07.2020 г. браузърно-независимото online подписване се осъществява чрез програмата B-Trust BISS, версия 2.22, която може да бъде изтеглена както следва: [MS Windows] [Mac OS X] [Linux Ubuntu 18.04]
30.04.2020г.
Във връзка с продължаване срока на влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг (ОУ), като сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават съответно с 20 дни (по т. 9.3.1.) и с 30 дни (по т.9.3.3.), считано от датата на отмяна на извънредното положение.
25.03.2020г.
Във връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., домейните с изтекъл срок ще бъдат спирани при изтичане на сроковете, публикувани в Общи условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг (ОУ), като считано от 25 март 2020 г., по време на извънредното положение сроковете по т. 9.3.1. и т. 9.3.3. от ОУ се удължават с 20 дни.
23.03.2020г.
За притежателите на сертификати за електронен подпис, издадени от акредитирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) от всички държави на Европейския Съюз, "ИМЕНА.БГ" ООД стартира приемането на документи, подписани със сертификати за електронен подпис в съответствие с Регламент (ЕС) №910/2014г.

Към настоящия момент, освен със сертификатите, издадени от ДУУ в Р. България, в регистрационната система на "ИМЕНА.БГ" ООД експериментално, on-line се приемат документи, подписани и със сертификатите на следните ДУУ:
Притежателите на сертификати, издадени от други ДУУ, могат да изпращат своите подписани заявки (за регистрация и/или промяна) по e-mail на адрес: hostmaster@imena.bg.

27.06.2019г.
Уважаеми клиенти,

На 29.06.2019 г. изтича срокът за регистрация на електронни магазини, получаващи плащания в брой, съгласно Наредба Н-18 на Министерство на Финансите, която определя режима на плащанията в брой.

Спазването на клаузите на тази наредба изисква извършването на значителна промяна на системата за регистрация и поддръжка на домейни и заделяне на значителни ресурси за осигуряване на дефинираните изисквания в наредбата. Това неизбежно би довело до увеличаване на себестойността на предлаганите услуги.

С цел избягване увеличаването на цената на предлаганите услуги, Ви уведомяваме, че "ИМЕНА.БГ" АД на 28.06.2019 г. ще преустанови приемането на плащания, които според Наредба Н-18 се считат за "плащания в брой" към "ИМЕНА.БГ" АД.

Плащането на услугите може да се извърши по някой от следните начини:
  • Чрез банков превод;
  • Online по Интернет с кредитна/дебитна карта чрез ePay Свят;
  • Online чрез ePay като регистриран потребител;
  • В брой на каса EasyPay;
  • Чрез банкомат (B-Pay).
19.11.2018г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни, намираща се на адрес https://www.imena.bg, от 23.11.2018 г. (следобед) до 26.11.2018 г. включително.
04.10.2018г.
Планирана е профилактика на системата за регистрация и поддръжка на домейни, намираща се на адрес https://www.imena.bg, от 05.10.2018 г. (следобед) до 06.10.2018 г. включително.
28.09.2017г.
Започна нормалната работа на регистрите. Наред с обработката на домейните, заявени в началния (sunrise) период, може свободно да се извършва заявяване и регистрирация на незаети имена.
03.06.2017г.
Завърши въвеждането на резервираните-защитени за държавата имена. В областта .бг са създадени заявки за регистрация на домейните на кирилица (IDN) от областта .bg, заявени и регистрирани преди началния (sunrise) период.
В момента се извършва сортиране и арбитриране на дублираните домейни.
Системите за регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg ще работят само с еднократно-заявени домейни до приключване на процеса по сортиране и арбитриране.
01.06.2017г.
Завърши началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областите .бг и .bg.
04.05.2017г.
Поради голямата активност на държавни, общински, неправителствени и корпоративни организации в процеса на заявяване на домейни на кирилица в областите .бг и .bg, началният (sunrise) период за запазване на интернет имена се удължава до края на месец май. През този период Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в диалог с държавните институции, подготвя списъка със "защитени" имена за нуждите на държавата.
04.04.2017г.
05.02.2017г.
На 08.02.2017г. стартира началният (sunrise) период за заявяване и регистрация на домейни на кирилица в областта .бг. Периодът е с продължителност три месеца. Целта е да се осигури "спокоен" период за заявяване на имена на кирилица в областта .бг. През този период в регистрите на областите .bg и .бг, при заявяване домейните с имена, които не попадат в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.
08.07.2016г.
На 03.07.2016г. завърши процесът по делегиране на регистъра на новата интернет област на кирилица .бг. "ИМЕНА.БГ" АД ще започне да регистрира имена в областта .бг след приключване на първоначалния период, свързан с подготовката и заявяването на резервираните имена.
25.05.2016г.
23.05.2016г.
20.02.2016г.
11.02.2016г.
"ИМЕНА.БГ" АД ще регистрира домейните на кирилица в интернет областта .бг https://www.mtitc.government.bg